Welke Euronorm heeft mijn wagen?

In de Europese Unie worden en sinds 1992 emissienormen opgelegd aan nieuwe auto’s. Het doel hiervan is om de algehele luchtkwaliteit te verbeteren. Alle auto’s die nieuw worden gefabriceerd moeten voldoen aan deze euro normen.

Ook is het zo dat er bepaalde zones zijn ingevoerd waar enkel wagens mogen rijden die voldoen aan een bepaalde euronorm. Dit zijn de zogeheten milieuzones. Wanneer je deze met jouw voertuig betreedt zonder bijvoorbeeld een benodigde milieusticker of met een wagen die niet voldoet aan de regelgeving, kun je een boete verwachten. Het is daarom belangrijker dan ooit om te weten in welke categorie jouw auto valt en een sticker te kopen. In dit artikel leggen we alles uit over de emissieklasse, en kunt je de emissienorm van jouw auto ontdekken.

Wat betekend de Europese euronorm?

In 1992 werd de eerste euro norm geïntroduceerd als de Euro-1 norm. In de volgende jaren zijn steeds nieuwe regels en normen ingevoerd en hebben we uiteindelijk de Euro 6 norm bereikt. De laatste categorie werd geïntroduceerd in 2014 voor nieuwe voertuigen.

Wanneer een norm wordt geïntroduceerd, geld deze enkel voor nieuwe voertuigen. Dit zijn voertuigen die dus nog geproduceerd moeten worden. Na een bepaalde periode wordt de regelgeving strenger en geld deze ook voor de meerderheid van de bestaande auto’s.

Een emissie norm bepaalt het limiet van de uitlaatgassen die een auto produceert binnen de Europese Unie.

Waarom bestaan de euronormen?

Het doel van de emissienormen is om de luchtkwaliteit binnen Europa te verbeteren. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het vervoer in Europa een hoge bijdrage levert aan de milieuvervuiling. Het doel van de regelgeving is om de volgende schadelijke uitlaatgassen te verminderen:

  • Stikstofoxiden (NOx)
  • Koolmonoxide (CO)
  • Hydrocarbons (HC)
  • Fijn stof (PM)

De Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) claimt dat een auto in de jaren zeventig net zoveel vervuilende uitlaat gassen produceert als vijftig auto’s in 2019. De organisatie publiceerde de volgende resultaten:

  • Stikstofoxiden is gedaald met 84% sinds 2001
  • Koolmonixde is voor Benzineauto’s gedaald met 63% en voor Dieselauto’s met 82% sinds 1993
  • Hydrocarbons is sinds 2006 met 50% gedaald voor Benzineauto’s
  • Fijnstof is met 96% gedaald voor Dieselvoertuigen sinds 1993

De meeste voertuigen rijden op Diesel of Benzine. Tussen beide soorten zit een groot verschil tussen de soorten emissies die de voertuigen produceren. Daarom hebben beide type voertuigen andere regels waar ze aan moeten voldoen. Een voorbeeld hiervan is dat een Diesel auto meer roet/fijn stof produceert. Hierdoor is de introductie van dieseldeeltjesfilters (DPF’s) ontstaan.

Ondanks de invoering van alle emissieklassen heeft de EU geconstateerd dat de stikstofoxiden niet zijn gedaald naar verwachting. Een reden hiervan zou kunnen zijn dat emissies in de praktijk hoger uitvallen dan tijdens de testen.

luchtvervuiling auto

Welke emissienorm heeft mijn wagen?

Het bepalen van de juiste euroklasse is niet altijd gemakkelijk. Om deze reden heeft de Europese Commissie een tabel ontwikkeld waarin alle euroklasse worden weergegeven. Op deze manier wordt het gemakkelijker om te bepalen in welke categorie jouw auto valt.

Op het moment dat jouw auto ouder is dan de onderstaande jaartallen, valt deze dus niet in die specifieke categorie. Deze tabel is overigens een vuistregel en is niet bindend.

Emissienorm Toegepast op nieuwe goedkeuringen voor personenauto’s van: Toegepast op de meeste nieuwe registraties van:
Euro 1 1 juli 1992 31 december 1992
Euro 2 1 januari 1996 1 januari 1997
Euro 3 1 januari 2000 1 januari 2001
Euro 4 1 januari 2005 1 januari 2006
Euro 5 1 september 2009 1 januari 2011
Euro 6 1 september 2014 1 september 2015 – maar zie belangrijke opmerking hieronder

Euro 1

In 1992 werd de eerste emissienorm ingevoerd. De regelgeving omtrent de auto’s waren echter nog lang niet zo streng als vandaag der dag. De norm vereiste een omschakeling naar loodvrije benzine en het werd verplicht om katalysatoren te monteren voor nieuwe auto’s.

Euro 1 Benzine

CO: 2.72 g/ km

HC + NOx: 0.97 g/ km

Euro 1 Diesel

CO: 2.72 g/ km

HC + NOx: 0.97 g/ km

PM: 0.14 g/ km

Euro 2

In 1996, vier jaar na de introductie van de eerste norm, werd de Euro 2 emissieklasse ingevoerd.

Euro 2 Benzine

CO: 2.2 g/ km

HC + NOx: 0.5 g/ km

Euro 2 Diesel

CO: 1.0 g/ km

HC + NOx: 0.7 g/ km

PM: 0.08 g/ km

Euro 3

In het jaartal 2000 werd de emissie norm euro 3 ingevoerd. Deze norm splitst voor zowel benzine- als dieselwagens de limieten voor stikstofoxide en koolwaterstof. Er werd hiernaast nog een stikstofoxidegrens voor dieselwagens ingevoerd.

Euro 3 Benzine

CO: 2.3 g/ km

THC: 0.20 g/ km

NOx: 0.15 g/ km

Euro 3 Diesel

CO: 6.6 g/ km

HC + NOx: 0.56 g/ km

NOx: g/ km

PM: 0.05 g/ km

Euro 4

Veel auto’s die vandaag der dag op de weg rijden voldoen aan de euro 4 norm. Deze werd geïntroduceerd in 2005 voor alle nieuwe voertuigen.

Euro 4 Benzine

CO: 1.0 g/ km

THC: 0.10 g/ km

NOx: 0.08 g/ km

Euro 4 Diesel

CO: 0.50 g/ km

HC + NOx: 0.30 g/ km

NOx: 0.25 g/ km

PM: 0.025 g/ km

Euro 5

De Euro 5 norm heeft de roetfilters voor dieselvoertuigen geïntroduceerd. Dit was de grootste verandering tussen de Euro 5 en Euro 4 norm.  Deze roetfilters (DPF’s) vangen ongeveer 99% van de deeltjes op. De norm is ingevoerd in 2011.

Euro 5 Benzine

CO: 1.0 g/ km

THC: 0.10 g/ km

NMHC: 0.068 g/ km

NOx: 0.06 g/ km

PM: 0.005 g/ km

PN: 6.0 x 10 ^ 11 / km

Euro 5 Diesel

CO: 0.50 g/ km

THC: 0.23 g/ km

NOx: 0.18 g/ km

PM: 0.005 g/ km

PN: 6.0 x 10 ^ 11 / km

Euro 6

De nieuwste emissienorm is de Euro 6 norm, geïntroduceerd in 2015. Het NOx limiet is verlaagd voor Dieselauto’s en er wordt een vloeistof reductiemiddel via een katalysator gemonteerd. Door een chemische reactie wordt stikstofoxide omgezet in onschadelijk water en stikstof.

Euro 6 Benzine

CO: 1.0 g/ km

THC: 0.10 g/ km

NMHC: 0.068 g/ km

NOx: 0.06 g/ km

PM: 0.005 g/ km

PN: 6.0 x 10 ^ 11 / km

Euro 6 Diesel

CO: 0.50 g/ km

THC: 0.17 g/ km

NOx: 0.08 g/ km

PM: 0.005 g/ km

PN: 6.0 x 10 ^ 11 / km

uitlaatgassen in file

Motoren en Euronormen

De emissieklassen die voor autovoertuigen gelden, gelden niet voor motoren. Motoren stoten namelijk minder emissies uit en daarom zijn er ook minder normen ingevoerd over de jaren heen.

Standaard Klasse Nieuwe soorten data waarop voertuigen worden gehandhaafd Bestaande soorten handhavingsdata voor voertuigen Laatste datum van registratiehandhavingsdata
Euro 4 Aandrijfmotor, tweewielige bromfiets, driewielige bromfiets, lichte quad op de weg, licht quadrimobiel 1 januari 2017 1 januari 2018 31 december 2020
Euro 4 Motorfiets op twee wielen zonder zijspan, driewieler, zware quad op de weg, commerciële driewieler, zwaar terrein quad, zwaar quadrimobiel 1 januari 2016 1 januari 2017 31 december 2020
Euro 5 Alle klassen 1 januari 2020 1 januari 2021

BESTEL NU DIRECT DE MILIEUSTICKER VOOR DUITSLAND
0

Je winkelwagen