De verkeersregels in Duitsland

Rijden in Duitsland

Wanneer je met de auto naar Duitsland gaat, krijg je te maken met regels die anders zijn dan de verkeersregels die we in België kennen. Het is handig om te weten wat je kunt verwachten op het gebied van verkeersborden, parkeerregels, en bijvoorbeeld rijden met winterbanden. Maar ook is het goed om op de hoogte te zijn van regels met betrekking tot de maximumsnelheid en wat te doen in het geval van pech langs de weg. In dit artikel gaan we verder in op alles wat je moet weten om veilig te kunnen rijden in Duitsland.

Algemene verkeersregels in Duitsland

Omdat de regels met betrekking tot het rijden in een wagen in Duitsland afwijken van die in België, hebben we belangrijkste zaken voor je op een rij gezet.

Voorrang en inhalen

 Op het gebied van voorrang geldt in Duitsland altijd dat bestuurders van rechts voorrang hebben, tenzij dit anders aangegeven wordt. Met een dikke onderbroken streep wordt bovendien aangegeven dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan de bestuurders die zij tegenkomen op een kruising. Wat betreft inhalen geldt de regel dat lijnbussen en schoolbussen die met een waarschuwingsknipperlicht aangeven dat ze bij een halte gaan stoppen, niet ingehaald mogen worden. Wanneer de bus eenmaal gestopt is bij een halte, is voorzichting inhalen wel toegestaan. Een rijdende tram mag je zowel rechts als links (net waar er ruimte is) inhalen, mits je dit voorzichtig en rustig doet. Passagiers die in of uit een tram stappen, hebben altijd voorrang.
Een voorrangsregel die afwijkt van de regel zoals die in België geldt, is de regel omtrent een verkeersbord dat een inhaalverbod aangeeft. Dit bord betreft het verbod om voertuigen met meer dan twee wielen in te halen. Een auto mag dus wel een motor inhalen, maar een motor mag geen auto inhalen.

De wagen parkeren

Parkeren is verboden aan de linkerkant van de weg, met uitzondering van een straat waarin er sprake is van eenrichtingsverkeer. Wanneer een verkeersbord aangeeft dat er een parkeerverbod voor de wagen geldt gedurende een bepaalde tijdsperiode, dan geldt dit verbod ook op zaterdagen (werktags houdt in Duitsland maandag tot en met zaterdag in). Wanneer het onderbord Mo-Fr vermeldt, dan mag je hier op zaterdag wél je auto parkeren.

Stilstaan met de auto

Wanneer je gaat rijden in Duitsland, is het verboden om stil te staan in nauwe straten of in straten met onoverzichtelijke bochten. Het is verboden om stil te staan (en om te parkeren) in zones die worden aangeduid met een zigzaglijn op de rijbaan. 

De Duitse Rettungsgasse

De Rettungsgasse is een middendoorgang voor hulpdiensten. Je bent verplicht om deze te vormen wanneer er een file staat op auto(snel)wegen en hulpdiensten erlangs moeten. Dit houdt dus in dat bestuuders van wagens en andere voertuigen zoveel mogelijk links en rechts van de rijbaan moeten gaan rijden, om in het midden een rijstrook voor hulpdiensten te creëren.

In geval van autopech

Autopech kan altijd gebeuren. Het is daarom verstandig om de volgende items altijd mee te nemen wanneer je met de wagen naar Duitsland gaat: een gevarendriehoek en veiligheidshesjes voor alle inzittenden. Krijg je pech en kom je op de vluchtstrook te staan met je auto? Plaats de gevarendriehoek dan 200 meter achter je voertuig als waarschuwing voor je medeweggebruikers. Draag zelf altijd een veiligheidshesje wanneer je je voertuig langs de weg verlaat, zodat je beter zichtbaar bent.

Verkeersborden in Duitsland

De verkeersborden in Duitsland verschillen weinig van de borden in België, maar er zijn een aantal zaken die handig zijn om te weten:

 • Verkeersborden met een onderbord waarop ‘Frei’ staat, geven aan dat het voertuig of de voertuigen die getoond worden op het verkeersbord hier toegestaan zijn.
 • Een rechthoekig geel bord met een zwarte plaatsnaam geeft aan dat je de bebouwde kom binnenrijdt. Ditzelfde bord met een rode streep er doorheen, geeft het einde van de bebouwde kom aan.
 • Het is verboden om te keren wanneer je een rond, wit bord ziet met een rode rand, een omgekeerde zwarte U in het midden en een rode streep hier doorheen.
 • Een geel rond bord met een grote rand en daarop de letter H geeft aan dat er hier een bus- of tramhalte staat.
 • Een bord met de tekst ‘Umweltzone’ geeft aan dat het hier alleen toegestaan is voor auto’s met een milieusticker. Over deze sticker vertellen we verderop in dit artikel meer.

auto op de snelweg bij zonsondergang

De snelheid in Duitsland

In principe wordt er door middel van verkeersborden aangegeven wat de maximumsnelheid op de wegen is. Ook zijn er bepaalde standaardregels waar je, als het gaat om de snelheid op de Duitse Autobahn, vanuit mag gaan. Deze worden aangegeven met verkeersborden waarop een symbool van de snelheid afgebeeld staat. Deze regels staan in de onderstaande tabel aangegeven.

Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom Wegen met gescheiden rijbanen en 4 rijstroken Autosnelwegen
Snorfietsen (in het Duits: Mofa) 25 25 Verboden voor dit voertuig om hier te rijden Verboden voor dit voertuig om hier te rijden
Bromfietsen (in het Duits: Moped of Kleinkraftrad) 45 45 Verboden voor dit voertuig om hier te rijden Verboden voor dit voertuig om hier te rijden
Personenauto’s, bestelauto’s, campers, toegestane maximummassa < 3500 kg en motoren 50 100 130 (let op: dit is geen maximumsnelheid, maar een richtsnelheid) 130 (let op: dit is geen maximumsnelheid, maar een richtsnelheid)
Campers > 3500 kg 50 80 100 100
Personen-/bestelauto’s, toegestane maximummassa < 3500 kg met aanhangwagen/caravan 50 80 80 (let op: voertuigen met een TÜV Nord goedgekeurde aanhanger mogen hier 100 km/h i.p.v. 80 km/h) 80 (let op: voertuigen met een TÜV Nord goedgekeurde aanhanger mogen hier 100 km/h i.p.v. 80 km/h)
Motoren met aanhanger 50 60 60 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duitsland staat bekend om als een land waar je hard kunt rijden op snelwegen. Zoals in de tabel terug te lezen valt, gelden er inderdaad in bepaalde gevallen geen maximumsnelheden, maar richtsnelheden. Toch gaat veiligheid altijd voor de snelheid in Duitsland. In het geval van mist, sneeuwval of zware regenval, bijvoorbeeld, geldt er altijd een maximumsnelheid van 50 km/h.

 

Rijden met winterbanden

Bij winterse omstandigheden is het rijden met winterbanden verplicht. Onder winterse omstandigheden vallen ijzel en gladheid vanwege sneeuwval of ijs- of rijpvorming. Winterbanden moeten voorzien zijn van een sneeuwvloksymbool. Banden die voorzien zijn van een M+S-symbool zijn ook nog geldig, mits deze voor 2018 gefabriceerd zijn. Na 30 september 2024 zijn deze banden niet meer toegestaan. Winterbanden moeten wettelijk een profieldikte hebben van ten minste 1,6 mm. Er wordt echter aangeraden om te rijden met winterbanden met een profieldikte van minstens 4 mm.

 

Verkeersregels voor de wagen

Voor ieder voertuig gelden er weer andere regels en in ieder land zijn deze regels weer net een beetje anders. We hebben hieronder de belangrijkste regels voor de wagen op een rijtje gezet

Verlichting tijdens het rijden

Je bent overdag verplicht om licht te voeren wanneer je minder dan 50 meter zicht hebt, bijvoorbeeld vanwege mist, sneeuw of zware regenval. De verplichting om met de verlichting aan te rijden, geldt ook in tunnels. Je mag je mistlampen alleen gebruiken wanneer het zicht minder dan 50 meter is. Overdag wordt geadviseerd om te rijden met dimlicht of dagrijlicht.

Slepen

Slepen is alleen toegestaan tot aan de meest dichtbije garage. Op de autosnelweg is slepen toegestaan tot aan de eerst mogelijke afrit. Het is verboden om een auto de snelweg op te slepen. Zowel het trekkende als het getrokken voertuig moet rijden met de alarmlichten aan. Werken de alarmlichten van het gesleepte voertuig niet? Dan mag er niet door particulieren gesleept worden. Let bovendien op het feit dat een sleepkabel- of stang maximaal 5 meter lang mag zijn en dat het midden van de stang of kabel gemarkeerd moet worden met een rode vlag.

Rijden met kinderen

In het geval van autorijden in Duitsland met kinderen achterin, moeten kinderen die jonger zijn dan 12 jaar of kinderen die nog geen 1,50 meter lang zijn, op zitplaatsen zitten die voorzien zijn van een veiligheidsgordel met daarbij een goedgekeurd en passend kinderzitje, of en goedgekeurde en passende zitverhoger. Wanneer een kind voor in de auto wordt vervoerd, moet de airbag worden uitgeschakeld.

Verkeersregels voor overige voertuigen

Sommige verkeersregels zijn van toepassing op alle voertuigen, maar er zijn ook regels die specifiek gelden voor bepaalde voertuigen, zoals motoren of (brom)fietsers. De basisregels waar je echt van op de hoogte moet zijn om veilig te kunnen autorijden door het Duitse landschap, vind je hieronder.

Verkeersregels voor motoren

 • Het is verplicht om op de motor een helm te dragen.
 • Het voeren van dimlicht is op de motor overdag een verplichting.
 • Tijdens files mogen motoren niet tussen stilstaande of langzaam rijdende auto’s door rijden.
 • Bij een verkeersbord dat een inhaalverbod aangeeft, mogen motoren geen voertuigen met meer dan twee wielen inhalen. Voertuigen met meer dan twee wielen mogen echter wel motoren inhalen.

Verkeersregels voor (brom)fietsers

Voor fietsers gelden de volgende, belangrijke basisregels:

 • De verlichting van fietsers moet aan de voorkant wit of geel, en aan de achterkant rood zijn.
 • Het is verboden om te bellen met een mobiele telefoon op de fiets, tenzij je handsfree belt.
 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 1,6 promille.

Voor brom-/snorfietsers gelden de volgende regels:

 • In Duitsland heet een snorfiets een (Leicht)Mofa. Een bromfiets wordt een Moped of Kleinkraftrad genoemd.
 • Op een Moped mag je maximaal 45 km/h rijden. De minimumleeftijd om op dit voertuig te mogen rijden is 16 jaar.
 • Op een Mofa mag je maximaal 25 km/h rijden. De miminumleeftijd om op dit voertuig te mogen rijden is 15 jaar.
 • Je bent verplicht om op de bromfiets of snorfiets overdag dimlicht te voeren om beter zichtbaar te zijn.
 • Snorfietsers mogen binnen de bebouwde kom alleen op het fietspad rijden wanneer dit wordt aangegeven met een verkeersbord (afbeelding van een snorfiets met daaronder de tekst ‘Frei’’). Buiten de bebouwde kom zijn snorfietsers verplicht om gebruik te maken van het fietspad.
 • Bromfietsers mogen gebruik maken van de rijbaan, tenzij dit anders staat aangegeven.

Verkeersregels voor aanhangwagens:

Rijden met een aanhangwagen is in Duitsland uiteraard toegestaan, maar niet voor ieder voertuig en niet in iedere situatie. Ga je rijden met een aanhangwagen in Duitsland? Houd dan rekening met de wetgeving voor de aanhangwagens. Voor caravans gelden de volgende maximale afmetingen voor het rijden met een aanhanger:

Maximaal in Duitsland
Breedte combinatie (exclusief spiegels) 2,55 meter
Hoogte combinatie 4 meter
Lengte aanhanger (inclusief dissel) 12 meter
Lengte combinatie 18 meter

 

 

 

 

 

Verder gelden er de volgende regels:

 • Het is verboden om op zon- en feestdagen, en in de vakantiedagen op zaterdagen, te rijden in een bedrijfswagen met aanhangwagen.
 • Een wit verkeersbord met daarop een auto met een caravan en daaronder de tekst ‘Schleudergefahr’ geeft aan dat er slipgevaar is voor auto’s die met caravan rijden.
 • Rijd je met een aanhangwagen? Dan ben je verplicht om twee wielkeggen mee te nemen voor een aanhanger van meer dan 750 kg.
 • Motoren mogen wel met een aanhanger rijden, maar deze aanhanger mag een maximale breedte hebben van 1 meter.
 • De lichten van aanhangwagens die ’s nachts geparkeerd staan op de rijbaan moeten altijd aan staan (zelfs wanneer er ook sprake is van openbare verlichting).

 Rijden met een milieuvignet

Vergeet voor je autovakantie naar Duitsland niet een milieusticker aan te schaffen. Wanneer je gaat rijden in Duitsland, dan moet je verplicht een milieuvignet aanvragen. Met dit vignet wordt aangegeven hoe schadelijk jouw wagen is voor het milieu. Zonder dit vignet heb je met jouw auto geen toegang tot de zogeheten ‘umweltzones’ (milieuzones). Deze zones zijn geïntroduceerd om het fijnstofgehalte in Duitse steden terug te dringen. Wel kan het zijn dat jouw auto te onzuinig rijdt om toegang te hebben tot deze zones, zelfs al heb je de sticker netjes besteld. Dit komt omdat in sommige Duitse steden een algeheel Dieselverbod geldt. In dat geval kan je ervoor kiezen om je auto buiten de stad te parkeren (bijvoorbeeld op een P+R) en verder te reizen met het openbaar vervoer. Op onze pagina over milieuzones leggen we meer uit over het milieuvignet voor Duitsland en voor welke steden dit nodig is.

BESTEL NU DIRECT DE MILIEUSTICKER VOOR DUITSLAND
0

Je winkelwagen