Verbod op Diesels in Duitse steden

In Duitsland wordt er actief en veel nagedacht over milieuzones in steden, om zo de luchtkwaliteit van steden te verbeteren. Deze milieuzones worden ook wel Umweltzones genoemd en dit houdt in dat je met de auto alleen toegang hebt tot deze zones, als je een milieusticker op je voorruit geplakt hebt. Toch is dit nog steeds niet helemaal voldoende om echte vervuiling tegen te gaan. De steden Düsseldorf en Stuttgart nemen het voortouw en hebben besloten om een verbod in te stellen op dieselauto’s. Wij vertellen je hier meer over.

Een verbod op dieselauto’s in Düsseldorf en Stuttgart

In Düsseldorf en Stuttgart was al sprake van een Umweltzone: een milieuzone waar je alleen met de auto in mag als je een milieusticker op de auto geplakt hebt. Toch was dit niet afdoende om de echte vervuiling in de steden tegen te gaan. Dieselauto’s  zijn zodanig beschadigend voor het milieu vanwege de grote hoeveelheid stikstofdioxide die ze uitstoten, dat er besloten is dat deze auto’s de steden Düsseldorf en Stuttgart helemaal niet meer in mogen. De verwachting is dat andere Duitse steden op termijn zullen volgen.

Een milieusticker voor Stuttgart en Düsseldorf

Betekent dit dat je je nergens zorgen over hoeft te maken als je niet in een dieselauto rijdt en je een bezoekje gaat brengen aan Stuttgart en/of Düsseldorf? Nee. Als je in een “normale” benzineauto” rijdt, moet je een milieusticker bestellen. Dit kan op Milieustickervoorduitsland.be. Op een milieusticker staat je kenteken vermeld en staat tevens aangegeven in welke milieuklasse jouw auto valt. Auto’s die geen milieusticker op hun voorruit geplakt hebben, zijn niet welkom in deze steden. Sterker nog: als automobilist riskeer je een flinke boete wanneer je de Umweltzone van één van deze steden binnenrijdt zonder sticker op je voorruit. Je kunt het milieuvignet voor Duitsland kopen in Belgie via ons online bestelproces.

Een beter milieu

De maatregel om dieselauto’s te verbieden in Stuttgart en Düsseldorf is misschien een ingrijpende, maar het is wel nodig om de milieuvervuiling tegen te gaan. Hetzelfde geldt voor de verplichting om een milieuvignet of een milieusticker op je voorruit te plakken als je deze steden binnenrijdt met de auto. Op deze manier verbetert de luchtkwaliteit in Stuttgart, Düsseldorf en vele andere Duitse steden hopelijk aanzienlijk. Dit is niet alleen beter voor onze planeet, maar ook voor onze eigen gezondheid.

BESTEL NU DIRECT DE MILIEUSTICKER VOOR DUITSLAND
0

Je winkelwagen