Duitsland stootte minder schadelijke broeikasgassen uit in 2018

Uit een voorlopig rapport gepubliceerd door de Duitse federale milieu instantie blijkt dat Duitsland aanzienlijk minder CO2 uitstootte in 2018. Zou Duitsland dan toch de klimaatdoelen voor 2030 gaan bereiken?

 

Minder CO2 uitstoot sinds jaren

Uit de voorlopige berekeningen van het Umweltbundesamt blijkt dat de Duitse industrie, transport, en consument gezamenlijk verantwoordelijk waren voor 869 miljoen ton CO2 uitstoot. Ten opzichte van het vorige jaar is dit 38 miljoen ton aan schadelijke broeikasgassen minder, wat neerkomt op zo’n 4,2%.

 

De investeringen in windmolens en zonne-energie heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Ook speelt hiernaast de warme zomer en zachte winter van afgelopen een grote rol. De droge zomer zorgde er namelijk voor dat de waterstand in de rivieren ontzetten laag waren. Als gevolg hiervan gingen de transport kosten voor kolen, benzine, en stookolie fors omhoog. Dit zorgde op den duur weer dat de steenkool verbranding in energiecentrales verminderde. Al bij al heeft de droge en warme zomer gezorgd voor een derde van de emissie daling.

 

Ook is de productie van duurzame energie toegenomen in 2018. Hierdoor is het gebruik van fossiele brandstoffen gedaald. In totaal zorgde de duurzame energie voor een reductie van ongeveer 14 miljoen ton broeikasgassen.

luchtfoto van windmolens

Gaat Duitsland klimaatdoelen halen?

Of Duitsland de klimaatdoelen van 2030 is nog onduidelijk. De emissies zouden in dit jaar 55 procent gedaald moeten zijn ten opzichte van 1990. Op dit moment zit het land op 30,6 procent, wat betekend dat er nog flink bespaard moet worden.

 

Het is in ieder geval duidelijk dat het land de klimaatdoelstellingen van 2020 niet gaat halen: Een emissiereductie van 40% ten opzichte van 1990.

BESTEL NU DIRECT DE MILIEUSTICKER VOOR DUITSLAND
0

Je winkelwagen